בית בישוב גיבתון

בית ביישוב גיבתון

פרוייקט בניה מתקדמת ביישוב גיבתון בית 250 מ"ר, 2 קומות, סיום בניית שלד, המבוסס פלדה קלה של מייטק, בתוך שבועיים.

עדכונים נוספים בהמשך הבניה.

אדריכלית: גלית מוטשן

דילוג לתוכן