משרדי תכלית, מגדל עזריאלי, תל אביב

עבודות ביצוע למשרדים כ-200 מ"ר.